View Post

#27: Eesti loodab erasektorile

Eestis on kogu vastutus hoonete CO₂e-säästlikkuse tõstmise eest pandud erasektorile ja RKAS-ile. Eeldatakse, et regulatsioonide toel asenduvad energiat raiskavad hooned iseeneslikult säästlikumatega.

View Post

#28: Eesti hoonete energiaklassid

Eesti regulatsioonid jaotavad hooned energiaklassidesse vastavalt aastasele energiatarbele köetud pinna 1 m² kohta. Kõik uued majad (v.a eramud) peavad aastast 2020 olema A-klassi majad.

View Post

#30: Kaalumistegurid kui arvutuste hägustajad

Kodumasinate puhul näitavad energiaklassid selgelt, kui energiatõhus mõni seade on. Hoone energianäitajast samasugust abi pole: energiatarbed (küte, soe vesi jne) korrutatakse siin läbi energiakandjate kaalumisteguritega ja kaob arvutuste läbipaistvus.

View Post

#31: Tahtsime parimat

Kaalumistegurite mõte on karistada CO₂e-mahukamate sisendenergiate kasutamist, kuid reaalsuses ei peegelda kaalumistegur tegelikke heitmeid.

View Post

#32: Insenerimõtlemisele omased süsteemipiirid

Inseneridele omane viis probleeme lahendada: 1) eraldada uuritav nähtus pisemateks isoleeritud tükkideks; 2) optimeerida iga tükki eraldi. Selline lähenemisviis on kohati väga edukas, aga kas antud juhul pole konteksti eiramine …

View Post

#33: Kohasemad süsteemipiirid

Kuna antud juhul avaldub probleem planeedi mõõtkavas ja pikas ajalises perspektiivis, siis tuleks selle lahendamisel silmas pidada kõige laiemaid süsteemipiire ning mõtelda tervikute, mitte osade kaudu: olla ökoloog, mitte insener.