Eestis on kogu vastutus hoonete CO₂e-säästlikkuse tõstmise eest pandud erasektorile ja RKAS-ile. Eeldatakse, et regulatsioonide toel asenduvad energiat raiskavad hooned iseeneslikult säästlikumatega.

Jaga seda tünni teistega