Kaalumistegurite mõte on karistada CO₂e-mahukamate sisendenergiate kasutamist, kuid reaalsuses ei peegelda kaalumistegur tegelikke heitmeid.

Jaga seda tünni teistega