Eesti metoodika võtab arvesse vaid piiratud lõiku hoone elukaarest. Välja on jäetud materjalide tootmise ja transpordi, ehitusplatsi ja utiliseerimise heitmed ning taaskasutamise ja ülestöötlemise potentsiaal.

Jaga seda tünni teistega