Näituse “Liginull” kuraatorid. Foto: Renee Altrov.

Eik Hermann on Eesti Kunstiakadeemia lektor ning ajakirja Ehituskunst kaaspeatoimetaja.

Rene Valner on arhitekt, õppinud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimist, ta on arhitektuuribüroo Elumaja asutajaliige, põhitegutsemisbaas paikneb Soomaal, ja ta on ka üks selle näituse kuraatoreid.

Mihkel Tüür on arhitekt, õppinud Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimist, arhitektuuribüroo Kadarik Tüür Arhitektid üks asutajaliikmeid, Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõud ja üks selle näituse kuraatoreid.