Hoone heitme arvutamises ja reguleerimises tuleks arvesse võtta nii hoone ehitamise, energiatarbe kui ka paiknemisega seotud heiteid.

Jaga seda tünni teistega