Vaja oleks CO₂e-säästliku arhitektuuri kompetentsikeskust, mis koguks kokku know-how (metoodikatest ja võtetest eri mõõtkavades), viiks läbi pilootprojekte ja koolitusi.

Jaga seda tünni teistega