Olemasolevate hoonete võimalikult suure taaskasutuse kõrval tuleks uued majad projekteerida võimalikult pikaealisteks. See tähendab muuhulgas, et hoone peab võimaldama ka kasutusviiside olulist muutumist tulevikus.

Jaga seda tünni teistega