View Post

#1: Planeet ei vaja päästmist

Lihtsalt inimene ei pruugi muutuval planeedil ellu jääda. Et jõulisi muutusi vältida, tuleks elukaarte asemel hakata mõtlema eluringlustes ja põhiliseks pidama planeedi mõõtkava.

View Post

#2: Samaviisi jätkates: +4,5 °C

Kliimateadlased on tuhanded tulevikustsenaariumid jaotanud lihtsustavalt neljaks. Praeguste mõõtmistega klapib enim kõige pessimistlikum variant, mille kohaselt on aastaks 2100 planeet 4,5 °C soojem.

View Post

#5: Samaviisi jätkates: ränded ja sõjad

Kliimastsenaariumite põhjal on omakorda välja töötatud 5 sotsiaalmajanduslikku stsenaariumit. Asjade senise käiguga klapib enim variant, mis ennustab teravaid regioonidevahelisi konflikte (ehk rändeid ja sõdu).

View Post

#9: Kliimastsenaariumite seos CO₂e-heitmetega

Kasvuhoonegaaside mõõtühikuks on CO₂-ekvivalent ehk CO₂e. Eri kliimastsenaariumite kohta on arvutimudelid välja selgitanud CO₂ₑ-heitmete hulga ühe inimese kohta (aastani 2100), mida ei tohiks ületada, kui soovida antud stsenaariumi juures püsida.