Soojenemist põhjustab see, et maapõuest kaevandatavatest fossiilkütustest lisatakse planeedi aineringetesse aina juurde kasvuhoonegaase, mis peegeldavad päikesekiirgust maa peale tagasi.

Jaga seda tünni teistega