Seni on majanduse (SKP) kasvuga alati kaasnenud kasvuhoonegaaside heitmete kasv. On suur küsimus, kuidas need kaks näitajat teineteisest lahku viia.

Jaga seda tünni teistega