Kasvuhoonegaaside mõõtühikuks on CO₂-ekvivalent ehk CO₂e. Eri kliimastsenaariumite kohta on arvutimudelid välja selgitanud CO₂ₑ-heitmete hulga ühe inimese kohta (aastani 2100), mida ei tohiks ületada, kui soovida antud stsenaariumi juures püsida.

Jaga seda tünni teistega