Looduses on iga protsessi jääkprodukt mõne järgmise protsessi tooraineks. Kuidas inimeste tehiskeskkondi luues samuti selleni jõuda?

Jaga seda tünni teistega