Kuidas jõuda vähem halva asemel heani – ümbruselt vähem võtmise asemel sellele tagasiandmiseni?

Jaga seda tünni teistega