Erasektor üksi ei suuda piisava tempoga hoonefondi muutumist tagada.

Jaga seda tünni teistega