Uued kehtima hakkavad sisekliimasätted nõuavad kõikides köetavates ruumides ühtlast 21 °C temperatuuri. Selle numbri langetamine 1 °C võrra tähendaks 10% vähem küttetarvet.

Jaga seda tünni teistega