1. Taastuvenergia kasutamine. 2. Vormi ja orientatsiooni optimeerimine. 3. Kohalike CO₂ₑ-d siduvate materjalide eelistamine. 4. Elupinna vähendamine inimese kohta. 5. Asukoha ja transpordikulude arvessevõtmine. 6. Pikema eaga hoonete ehitamine: 30a –> 150a. 7. Vanade hoonete taaskasutus.

Jaga seda tünni teistega