Eesti saastetasud ei motiveeri kuidagi ökoloogilisele innovatiivsusele. Sellega laseme käest olulise võimaluse anda oma majandusele ideaalne stardipositsioon tulevikuks.

Jaga seda tünni teistega