Eestil on oma väiksuse tõttu lihtne kurssi muuta. Nagu oleme saavutanud koha IT-valdkonna esireas, nii on praegu lihtne hüpata ka ökoloogilise innovatsiooni rongile. Võidaksid nii Eesti kuvand kui ka majandus.

Jaga seda tünni teistega