Ka soojustusmaterjalide CO₂e-heitmed erinevad märgatavalt.

Jaga seda tünni teistega