Kui ühes kütusetünnis oleks 357 liitrit bensiini, siis vallanduks selle ärapõletamisest atmosfääri 1 tonn CO₂e. Sellise tünnitäie võtamegi edasiseks võrdlusühikuks.

Jaga seda tünni teistega