1. Taastuvenergia kasutamine.
2. Vormi ja orientatsiooni optimeerimine.
3. Kohalike CO₂ₑ-d siduvate materjalide eelistamine.
4. Elupinna vähendamine inimese kohta.
5. Asukoha ja transpordikulude arvessevõtmine.
6. Pikema eaga hoonete ehitamine: 30a –> 150a.
7. Vanade hoonete taaskasutus.

Jaga seda tünniteksti