Eestil on oma väiksuse tõttu lihtne kurssi muuta. Nagu oleme saavutanud koha IT-valdkonna esireas, nii on praegu lihtne hüpata ka ökoloogilise innovatsiooni rongile. Võidaksid nii Eesti kuvand kui ka majandus.


President nõustub.

Jaga seda tünniteksti