Inseneridele omane viis probleeme lahendada: 1) eraldada uuritav nähtus pisemateks isoleeritud tükkideks; 2) optimeerida iga tükki eraldi. Selline lähenemisviis on kohati väga edukas, aga kas antud juhul pole konteksti eiramine osaks probleemist, mitte selle lahendusest?

Jaga seda tünniteksti