Kasvuhoonegaaside mõõtühikuks on CO₂-ekvivalent ehk CO₂e. Eri kliimastsenaariumite kohta on arvutimudelid välja selgitanud CO₂ₑ-heitmete hulga ühe inimese kohta (aastani 2100), mida ei tohiks ületada, kui soovida antud stsenaariumi juures püsida.


Allikad

Kõige autoriteetsema ülevaate pakub ÜRO keskkonnaprogrammi Emissions Gap Report. Siit leiab selle 2018. aasta versiooni. Seda täiendab omakorda IPCC eriraport, mis rõhutas veelgi enam vajadust püsida 1,5 C soojenemise piires, mitte 2 C tõusu piires, nagu varem eesmärgiks oli seatud.

Hea ülevaate arvutuste metoodikast ja viimastest hinnangutest pakub Climate Briefi külalisartikkel dr Joeri Rogelj’ilt ja prof Piers Forsterilt. Seal on pisut (aga ainult õige pisut!) tõstetud hinnangut sajandi lõpuni “kasutada jäänud” heitmetest.

Jaga seda tünniteksti