Kliimateadlased on tuhanded tulevikustsenaariumid jaotanud lihtsustavalt neljaks. Praeguste mõõtmistega klapib enim kõige pessimistlikum variant, mille kohaselt on aastaks 2100 planeet 4,5 °C soojem.


Allikad

Hea ülevaate sellest, kuidas kliimastsenaariumeid luuakse ning millised eeldused ja metoodika on nelja põhilisima kliimastsenaariumi taga, leiab Skeptical Science samateemaliselt alalehelt. Tehnilisema kirjeldus leiab IPCC (ÜRO juures asuva Intergovernmental Panel on Climate Change) teemakohaselt veebilehelt. Ajaloolised andmed leiab näiteks siit.

Pessimistlikke artikleid, mis hoiatavad, et seni ollakse kahtlaselt lähedal neljast väljatoodud stsenaariumist kõige hullemale, on palju. Näiteks võib tuua Robinson Meyer artikli “The Atlantic” veebiväljaandes.

Mida teha? Kas peaks hakkama paanikat külvama?

Jaga seda tünniteksti